066-33222475
021-77724159

طراحی نرم افزارهای تحت وب

نرم افزار هایی که  فقط قابل نصب روی یك سیستم نصب می باشند ,نسخه های تحت شبكه آنها قابلیت دسترسی و کنترل  را از راه های دور با پهنای باند پایین را آنهم به سختی پشتیبانی میکند,در حالیکه نرم افزار های تحت وب به راحتی از هر نقطه در دسترس قرار میگیرند.

نرم افزارهای تحت وب به نسبت به نرم افزارهای قابل نصب دارای یک سری مزایا میباشند:

سهولت استفاده در بستر وب

 سرعت بالا و افزایش راندمان كاری

چند كاربره بودن به تعداد  نامحدود

چند منظوره بودن و قابلیت اجرای هر گونه پردازش و محتوا

چند پردازشی بودن و قابلیت جمع شدن چند سرور روی یك پردازش