066-33222475
021-77724159

نرم افزار ثبت نسخ مراکز رادیولوژی

این نرم افزار جهت تهیه دیسکت بیمه های مختلف مراکز رادیولوژی از جمله بیمه نیروهای مسلح و بیمه های خدمات درمانی با صندوق(کارکنان دولت، خویش فرما، خویش فرما، ایرانیان و سایر اقشار و صندوق بیمه روستایی و بستری شهری) کاربرد داشته. همچنین از مزایای این نرم افزار، قابلیت تنظیم برای تک تک بیمه ها در قالب یک نرم افزار می باشد و نیازی به تهیه نرم افزارهای دیگر نمی باشد. همچنین نرم افزار دارای مزایا و قابلیت هایی به شرح ذیل می باشد.

نصب و راه اندازی آسان و سریع در 20 ثانیه

 محیط کاربری بسیار راحت و کاربر پسند و زیبا

 قابلیت تعریف مبلغ بیمه ها و خدمات به صورت جداگانه و مستقل برای هر یک از خدمات و برای هر تخصص

 تعریف و تغییر تعرفه سالیانه خدمات پزشکی بدون نیاز به تعریف خاص در نرم افزار

 تعریف و تغییر درصد فرانشیز و سهم سازمان بیمه به دلخواه و با دستورالعمل هر یک از بیمه ها بصورت جداگانه

 تعریف شماره نظام پزشکی و کد برای بیمه های مختلف بصورت جداگانه و متمایز از هم

 گزارش گیری با قابلیت فیلتر کردن انواع فیلدهای قابل تعریف

 عدم نیاز به ترتیب ورود اطلاعات و مرتب سازی آنها توسط نرم افزار بصورت هوشمند

 چاپ و گزارش با سرتیتر تمام بیمه ها بصورت جداگانه

 پشتیبان گیری از اطلاعات نسخ وارد شده و قابل بازیابی

 مورد تائید سازمانهای نسروهای مسلح، خدمات درمانی (کارکنان دولت، خویش فرما و سایر اقشار، بیمه روستایی و بستری شهری) و بیمه تامین اجتماعی